Prowadzenie dokumentacji kadrowo – płacowej

Oferujemy prowadzenie dokumentacji kadrowo-płacowej związanej z rozliczeniami pracowników i określaniem ich wynagrodzeń, a także ubezpieczeniami zdrowotnymi i społecznymi.

Zapewniamy następującą dokumentację:

 • sporządzanie umów pomiędzy pracownikiem, a pracodawcą,
 • rejestrację pracowników w instytucjach ubezpieczeniowych – ZUS,
 • sporządzanie list płac pracowników,
 • wystawianie świadectw pracy,
 • sporządzanie dokumentacji urlopowej,
 • prowadzenie rachunków dla pracowników na podstawie umowy o pracę, o dzieło, zlecenie i kontraktów,
 • wypowiedzenia umów przez pracowników,
 • orzeczenia sądu pracy,
 • decyzje o przyznaniu premii, nagród, odprawy,
 • listy obecności, zestawienia godzinowe pracy,
 • imienne karty pracy,
 • zlecenia pracy w godzinach nadliczbowych oraz potwierdzenia jej wykonania,
 • sporządzanie dokumentacji związanej z urlopami, zwolnieniami lekarskimi, macierzyńskimi, wychowawczymi,
 • oświadczenia podatkowe.

 

kalkulator