Prowadzenie ksiąg handlowych

Nasze biuro księgowe oferuje usługi w zakresie prowadzenia ksiąg handlowych. Oferta ta obejmuje wszystkie elementy składające się na tego rodzaju dokumentację:

  • księga główna,
  • księgi pomocnicze,
  • dziennik,
  • zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej i pomocniczej,
  • inwentarz – wykaz aktywów i pasywów.

 

lupa