Prowadzenie książki przychodów i rozchodów

Książka przychodów i rozchodów – KPiR jest formą prowadzenia dokumentacji księgowej skierowaną głównie do małych firm. Uwzględnia się w niej bilans przychodów i poniesionych kosztów. Jest to dokument, na postawie którego określa się wysokość opodatkowania danego przedsiębiorstwa. Do prowadzenia KPiR zobowiązani są zarówno przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, jak i spółki, których przychód nie przekroczył określonego pułapu. Należy pamiętać o tym, że nawet jednorazowy przychód może spowodować konieczność uzupełniania dokumentacji o pełne księgi.

 

segregatory